Teraz nowe informacje będą u nas jeszcze szybciej!
 
Bojowość

Bojowość OSP Psary


 

 

belka.gif

 

 

 


 

  W skład grupy bojowej OSP Psary wchodzą: 

 

 

 

1. Bański Dariusz, -Strażak - Ratownik OSP - Mechanik

2. Burzyk Dawid, Technik Pożarnictwa (KP PSP Lubliniec) - Ratownik KSRG - 

3. Churas Adam,  - Strażak - Ratownik OSP -

4. Nowak Dawid  - Strażak - Ratownik OSP -

5. Czornik Marcin - Strażak - Ratownik OSP -

6. Czornik Tomasz - Strażak - Ratownik OSP -

7. Kabus Jarosław - Strażak - Ratownik OSP - Kierowca (kat C)

8. Kabus Krzysztof - Strażak - Ratownik OSP - Kierowca (kat. C+E)

9. Kałdonek Witold - Strażak - Ratownik OSP - Kierowca (kat B.) - Ratownik KSRG

10. Klabis Andrzej - Strażak - Ratownik OSP -

11. Klabis Robert - Strażak - Ratownik OSP - Kierowca (kat C+E)

12. Klabis Wojciech- Strażak - Ratownik OSP -

13. Barwicki Jacek - Strażak - Ratownik OSP - Ratownik KSRG

14. Maniura Marek - Strażak - Ratownik OSP -

15. Mierzwa Dariusz - Strażak - Ratownik OSP - Ratownik KSRG

16. Mierzwa  Marian - Strażak - Ratownik OSP -

17. Myrcik Krzysztof - Strażak - Ratownik OSP -

18. Klabis Adam - Strażak - Ratownik OSP -

19. Podgarbi Adam - Strażak - Ratownik OSP - 

 

20. Płonka Grzegorz - Strażak - Ratownik OSP - Kierowca (kat. C + E)

21. Osadnik Rudolf - Strażak - Ratownik OSP -  Kierowca (kat. C + E) - Naczelnik

22. Trela Wiesław - Strażak - Ratownik OSP - Kierowca (kat. C + E)

23. Kot Marcin - Strażak - Ratownik OSP - Kierowca (kat. C)

 

24. Smol Dawid - Strażak - Ratownik OSP -

25. Słabik Łukasz - Strażak - Ratownik OSP -

26. Słabik Paweł - Strażak - Ratownik OSP - Kierowca (kat. C)

27. Klabis Tomasz - Strażak - Ratownik OSP -

28. Kocyba Magdalena - Strażak - Ratownik OSP -

29. Kocyba Paulina - Strażak - Ratownik OSP -

30. Pieda Józef - Strażak - Ratownik OSP -

31. Mierzwa Dominik - Strażak - Ratownik OSP - 

 

W/w osoby, posiadają niezbędne uprawnienia oraz posiadają ważne badania lekarskie, upoważniające ich do udziału w akcjach ratowniczo - gaśniczych.